Tìm trong An toàn Môi trường:
Kĩ năng

GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG

KĨ NĂNG > Giải thưởng

Trần Minh Hải.

Viết bài: 2/7/2012. Cập nhật: 26/10/2016.

"Thành công là có được thứ bạn muốn, còn hạnh phúc là muốn thứ mà bạn có”. (Bertrand Russell). Giải thưởng là một trong những bằng chứng của thành công.

Trang này giới thiệu các giải thưởng và nguồn tài trợ cho các bạn sinh viên ngành môi trường.

  • Giải thưởng về nghiên cứu khoa học
  • Hội thi
  • Tài trợ cho các dự án
  • Giải thưởng môi trường
  • Chuyển giao công nghệ
  • Giải thưởng quốc tế về môi trường
  • Các dự án môi trường đoạt giải thưởng quốc tế
  • Xem chi tiết

Học bổng

  • Học bổng tài trợ trong nước
  • Học bổng du học

Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

 

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

 


[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Dimanche, 1 Avril, 2018 8:03 PM ]