Tìm trong An toàn Môi trường:
Kĩ năng

GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG

KĨ NĂNG > Giải thưởng

Trong trang này

Giải thưởng nghiên cứu khoa học

Hội thi

Tài trợ cho các dự án

Các giải thưởng môi trường

Chuyển giao công nghệ

Các dự án môi trường đoạt giải thưởng quốc tế

Giải thưởng quốc tế về môi trường

Trần Minh Hải.

Viết bài: 2/7/2012. Cập nhật: 27/1/2014.

Các giải thưởng trình bày ở đây đã có sinh viên đạt giải thưởng, trong đó có cả sinh viên môi trường. Đó là một cách thử thách và rèn luyện mình trước khi ra trường.

Giải thưởng nghiên cứu khoa học

Giải thưởng cuả doanh nghiệp cho các công trình cuả sinh viên

Hội thi

Tài trợ cho các dự án

Giải thưởng môi trường

Chuyển giao công nghệ

Giải thưởng quốc tế về môi trường

Các dự án môi trường của Việt Nam đã đoạt giải thưởng quốc tế

  • Dự án phát triển cộng đồng và bảo tồn tre tại Làng Tre Phú An ở huyện Bến Cát, Bình Dương đoạt Giải thưởng Xích đạo (Equator Prize) cuả Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại phiên họp về đa dạng sinh học trong khuôn khổ cuộc họp Đại hội đồng Liên hiệp quốc 2010 ở New York NGÀY 21/09/2010. xem bài viết Làng Tre Việt Nam nhận giải của UNDP: http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/401591/Lang-Tre-Viet-Nam-nhan-giai-cua-UNDP.html

Suy ngẫm

Ít học mà xấu bụng là kẻ độc ác. Có học mà xấu bụng là kẻ thâm hiểm. (Gaugnin)

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

 


[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Dimanche, 1 Avril, 2018 8:03 PM ]