Tìm trong An toàn Môi trường:
Kĩ năng

HỌC BỔNG

KĨ NĂNG > Giải thưởng > Học bổng

Trần Minh Hải.

Viết bài: 21/8/2012. Cập nhật: 6/7/2014.

 

Học bổng đại học

Học bổng sau đại học

 • Học bổng Lãnh đạo Trẻ Việt Nam (YLA) về quản lí môi trường 2011: http://www.vyla.org/chuong-trinh-hoc-cua-VYLA
 • SYLFF: học bổng dành cho sinh viên sau đại học ngành môi trường thuộc Đại học Quốc gia TPHCM và Hà Nội. SYLFF Program - VNU-HCM, SYLFF Japan
 • The Association for Overseas Technical Scholarship (AOTS)
 • Học bổng phát triển nguồn nhân lực (JDS) theo nguồn viện trợ không hoàn lại của chính phủ Nhật Bản cho nước HCXHCN Việt Nam.
  • Ngành Chính sách môi trường
  • Thông tin liên hệ: văn phòng dự án JDS tại Hà Nội. P 307, toàn nhà văn phòng trung tâm Hà Nội, 44B Lý thường kiệt, Hà Nội. ĐT: 04.9347711-12
  • Đơn và hồ sơ: Trung tâm hợp tác nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật bản (VJCC): số 15 đường D5, Văn Thánh Bắc, P 25, Bình Thành, TPHCM. http://sc2.jice/jds/scholarships/index.html

Học bổng du học

 • Học bổng của Quỹ Giáo dục Việt Nam - VEF: ngành Kỹ thuật, học tại các trường đại học hàng đầu ở USA, ứng viên là người xuất sắc trong học tập và nhiên cứu khoa học.

Website tim kiến học bổng du học

Tại Hà Lan:

Tại Nga

Tại Mỹ

tại Singapore

Kinh nghiệm

Đơn xin học bổng

Phỏng vấn xin học bổng

Fellowship

Thư giới thiệu

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

 


[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Dimanche, 1 Avril, 2018 8:03 PM ]