Tìm trong An toàn Môi trường:
Kĩ năng

GIÁO VIÊN

KĨ NĂNG > Giáo viên

Trong trang này

Các vấn đề giáo dục

Đáp ứng nhu cầu cảm xúc của học sinh

Học sinh cá biệt

Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo


Trần Minh Hải. An toàn Môi trường.

Viết bài: 2/9/2011. Cập nhật: 9/7/2014.

Phần này trình bày về các kĩ năng cần cho giáo viên.

Các vấn đề giáo dục

Tạo động lực học

 • Học hành thành đạt sẽ có nhiều lựa chọn tốt cho tương lai, không phụ thuộc người khác, có thể giúp đỡ cha mẹ, anh chị em... Ước mơ làm phi công thì cần học giỏi toán, lí, tiếng Anh, tập thể thao để có thể lực tốt. Có thể chọn học làm phi công, kĩ
 • sư,...

Tạo hứng thú học tập

Đáp ứng nhu cầu cảm xúc của học sinh

Cho học sinh được lựa chọn và có quyền quyết định

 • Tôi muốn các bạn đạt điểm tối đa trong môn này, nên tôi sẽ cho nhiều tài liệu tham khảo và các bài tập từ dễ tới khó để các bạn có thể làm thêm. Nếu làm được đến các bài khó, các bạn đảm bảo đạt điểm cao cuối kì.

Học sinh cá biệt

Để thuyết phục được học sinh hư, giáo viên có các biện pháp sau

 • Động lực mạnh mẽ
 • Truyền cảm hứng học tập bằng những câu chuyện cuộc sống xúc động,
 • Tạo lòng tin nơi trẻ
  • Đáp ứng nhu cầu cảm xúc của trẻ gồm được yêu thương, được chấp nhận, được công nhận là quan trọng, được tin tưởng, độc lập.
  • Khiến trò kính nể và tin tưởng mình về kiến thức, kinh nghiệm sống,
 • Khuyến khích
  • Khen thưởng cho những tiến bộ

Chia nhóm

 • Trong một nhóm, nếu chỉ có 1 học sinh không tham gia thì mất điểm về nhóm bên kia. Do đó tất cả các học sinh, kể cả học sinh nhút nhát nhất cũng cố tham gia để không bị tẩy chay.

Liên kết chọn lọc

Tập trung chú ý học sinh

Phương pháp giáo dục

Nền tảng tạo giáo trình trực tuyến

Thi

Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.


[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Dimanche, 1 Avril, 2018 8:03 PM ]