Tìm trong An toàn Môi trường:
Kĩ năng

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

KĨ NĂNG > NGHIÊN CỨU KHOA HỌC > Hướng dẫn

Trang này hướng dẫn sinh viên thực hiện công trình nghiên cứu khoa học với các nội dung

 

Chọn đề tài

Sinh viên chọn đề tài có thể theo các cách sau:

 • Từ thực tế cuộc sống, kinh nghiệm bản thân, sinh viên đề xuất đề tài, tham khảo lí lịch khoa học cuả các giảng viên trong trường, người làm công tác quản lí thực tế tại cơ sở hay chuyên gia để đánh giá khả năng thực hiện đề tài.
 • Tham khảo danh sách đề tài nghiên cứu cuả giảng viên, sinh viên có thể đề nghị được tham gia thực hiện. Thường các đề tài này giảng viên đã có ý tưởng , có khảo sát, đánh giá sơ bộ, khả năng thành công cao. Hơn nưã, đề tài có thể có kinh phí thực hiện.

Tên đề tài

 • Tên đề tài phải nêu được vấn đề được nghiên cứu, giải quyết. Tên đề tài nêu rõ đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu
 • Tên đề tài ngắn, gọn, súc tích,
 • Ngôn ngữ dùng trong tên đề tài phải rõ ràng, chuẩn xác để có thể được hiểu theo một nghĩa duy nhất. Không nên đặt tên đề tài luận văn bằng những cụm từ có độ bất định cao về thông tin, như: "một số", "vài suy nghĩ về", "thử bàn về", "về vấn đề ", "Góp phần vào"
 • Tránh đặt tên theo kiểu báo chí. Báo chí phổ thông, báo chí không nghiên túc (lá cải) thường đặt tên giật gân, lấy thông tin không chủ đạo của bài báo đưa lên tựa đề nhằm mục đính câu khách là chính

VÍ dụ,

Nhận xét:

Các báo lấy tên Ngô Bảo Châu để câu khách trong khi vấn đề được nói đến ở đây là cơ chế hoạt dộng cuả Viện nghiên cứu cao cấp về toán học. Tiêu đề không đạt yêu cầu, không thể hiện được nội dung chính của bài báo.

nghiên cứu khoa học

Xây dựng đề cương và kế hoạch nghiên cứu

Đề cương

Đề cương nghiên cứu xác định đối tượng, mục tiêu, phạm vi, nội dung nghiên cứu.

Trong đề cương, bạn cũng trình bày dự kiến các chương mục cuả báo cáo. Tên các chương phải phù hợp với (thể hiện) tên đề tài; tên các mục lớn trong chương phải phù hợp với tên chương; tên các mục nhỏ phải phù hợp với tên các mục lớn …

Câu hỏi

Câu hỏi tốt

Những câu hỏi tốt thường

 • dẫn đến giả thuyết cụ thể để chúng ta có thể thu thập dữ liệu và trả lời;
 • đơn giản, xoáy vào một khía cạnh hay một yếu tố cụ thể; và
 • cung cấp một tầm nhìn chung và nối kết nhiều lĩnh vực liên quan.

Câu hỏi không tốt

Những câu hỏi không tốt thường là

 • (a) mù mờ, không có mục tiêu rõ ràng và cũng chẳng dẫn đến một chiến lược nghiên cứu;
 • (b) liên quan đến một công thức để làm gì đó, hơn là đi tìm câu trả lời; và
 • (c) câu hỏi dùng những so sánh bất xứng.

Liên kết chọn lọc

Kế hoạch nghiên cứu

Cùng với đề cương, sinh viên phải xây dựng kế hoạch nghiên cứu, chỉ rõ nội dung công việc và thời gian hoàn thành.

Trình đề cương cho người hướng dẫn để xin ý kiến

Sinh viên gặp người hướng dẫn khoa học với đề cương đã được chuẩn bị sẵn để xin ý kiến. Người hướng dẫn có thể góp ý để chỉnh sửa, bổ sung cho đề cương nhằm đảm bảo tính chuẩn xác của tên đề tài, sự đúng đắn và đầy đủ của nội dung nghiên cứu, tính hợp lý và logic của bố cục, tính cập nhật của các thông tin khoa học có liên quan… Trên cơ sở đó sinh viên sửa chữa, hoàn thiện đề cương.

Lập danh mục tài liệu

Nguồn tài liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu có thể tìm thấy tại thư viện, qua internet, các cơ quan, doanh nghiệp… thông qua bạn bè, người quen … ; Tài liệu tham khảo gồm các dạng sách, tạp chí chuyên ngành, báo cáo, thông tin khoa học, báo chí, hay tài liệu điện tử.

Trong quá trình thu thập tài liệu phải ghi chép, lưu trữ cẩn thận, đặc biệt là nguồn của các tài liệu, bài viết có liên quan để lập thành Danh mục tài liệu và sau này đưa vào Danh mục tài liệu tham khảo.

Tham khảo phần nghiên cứu tài liệu

Nguồn tài liệu tham khảo

Làm thí nghiệm, tiến hành khảo sát ...

 • Chuẩn bị trước kế hoạch thực hiện đến từng tuần, các thí nghiệm phải làm, các phương pháp thử tiêu chuẩn, các bảng số liệu cần thu nhập, các biểu mẫu khảo sát...
 • Tiến hành thí nghiệm, tiến hành khảo sát :: Survey,
 • Xử lý dữ liệu và thí nghiệm bổ sung, khảo sát bổ sung...

Liên kết chọn lọc

Xét duyệt đề tài

Thông thường xét duyệt đề tài là bước để người/ cơ quan tài trợ cho đề tài đánh giá cấp kinh phí thực hiện. Các tiêu chí đánh giá đề tài goofl.

 • Tính khoa học: bổ sung cho lý thuyết của bộ môn khoa học; xây dựng cơ sở lý thuyết mới hoặc làm rõ một số vấn đề lý thuyết đang tồn tại … ; những phát triển mới nhất về vấn đề nghiên cứu …
 • Tính thực tiễn: giải quyết các vấn đề, khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh, quản lý … ; xây dựng luận cứ cho các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của ngành, của địa phương …;
 • Tính khả thi : có đủ điều kiện cho việc hoàn thành đề tài, như: cơ sở thông tin, tư liệu; phương tiện thiết bị thí nghiệm, nếu cần; có người hướng dẫn khoa học và các cộng tác viên khác; có đủ thời gian…;

(Hoàng Văn Châu)

Viết báo cáo nghiên cứu khoa học

Báo cáo giữa kỳ

Mục tiêu báo cáo giữa kì là

 • Trình bày khối lượng công việc đã thực hiện so với kế hoạch. Hướng dẫn viết báo cáo tiến độ NCKH-SV
 • Xác định những thông tin:
  • điều chỉnh những nội dung, phương pháp... nghiên cứu, tên đề tài... cho phù hợp thực tế, đảm bảo khối lượng, tính khoa học cuả nghiên cứu,
  • Xác nhận các thông tin về đề tài: nhân sự, thời gian... ,
  • Xác định khả năng hoàn thành đề tài đúng yêu cầu;
  • Đề xuất các yêu cầu giúp đỡ từ phiá nhà trường,...

Báo cáo cuối kỳ

Báo cáo

Người hướng dẫn

Người hướng dẫn - người thực hiện đề tài

Chủ nhiệm đề tài là người chịu trách nhiệm cuối cùng đối với đề tài: thực hiện thí nghiệm hay khảo sát, viết báo cáo, trình bày, tạo sản phẩm... Người thực hiện đề tài chấp bút viết báo cáo.

Người hướng dẫn là người định hướng cho đề tài không đi vào ngõ cụt, đảm bảo khối lượng đủ lớn, tính khoa học cuả đề tài để hoàn thành đề tài đúng thời hạn, đúng chất lượng. GVHD chỉ hướng dẫn cách thực hiện thí nghiệm, khảo sát hay viết báo cáo như thế nào, chứ không trực tiếp thực hiện.

Như vậy người thực hiện đề tài có tính chủ động trong công việc. Các yếu tố quan trọng phải thông qua người hướng dẫn: phương pháp thực hiện, phương pháp luận, những kết luận quan trọng rút ra từ khảo sát, thực nghiệm... .Những vấn đề nhỏ nhặt khác người thực hiện hoàn toàn làm chủ: viết báo cáo, in ấn, trình bày... Tuy nhiên, sinh viên thường hỏi người hướng dẫn vì SV chưa có kinh nghiệm. Đó không phải là điều quan trọng bắt buộc phải được người hướng dẫn chấp thuận. Trích dẫn tài liệu như thế nào là có liên quan đến tính khoa học, tính trung thực cuả đề tài. SV cố tình che dấu cũng dễ dàng bị phát hiện khi công bố công trình. 

Liên hệ người hướng dẫn 

Quá trình thực hiện đề tài, bạn thường xuyên liên hệ giáo viên hướng dẫn.

 • Đầu tiên, bạn cần có đầy đủ các điạ chỉ liên lạc: điạ chỉ nhà, cơ quan; điên thoại; email...
 • Khi liên hệ, bạn cần nêu rõ ngay bạn là ai, đề tài đang làm là gì. Mỗi giáo viên có thể hướng dẫn nhiều đề tài, nên bạn đưa ngay thông tin từ đầu giúp giáo viên nhanh chóng nhận biết, không nhầm lẫn...
 • Sau khi gặp mặt hay liên hệ bằng điện thoại, "chat", bạn phải chủ động gửi lại cho giáo viên toàn bộ nội dung đã thống nhất thực hiện giữa bạn và giáo viên bằng văn bản in trên giấy hay bằng tài liệu đính kèm trên email. Như vậy giáo viên luôn có thông tin chính xác.
 • Bạn chú ý tiên độ thực hiện, và thông báo cho người hướng dân biết. Họ nhiều việc, chắc chắn không nắm rõ thời hạn hoàn thành đề tài bằng bạn.

Thuyết trình

Nghiệm thu đề tài

Mục tiêu

Nghiệm thu nhằm đánh giá kết quả, có thể có đề nghị bổ sung, sưả chữ nhằm hoàn thiện đề tài.

Hình thức

 • Đề tài được chấm và nhận xét trước khi báo cáo. Người đọc nhận xét có thể đề nghị gặp tác giả đề tài để làm rõ các nội dung nghiên cứu. Người nhận xét sẽ đưa ra các câu hỏi làm rõ đề tài.
 • Tác giả trình bày miệng trong thời gian khoảng 10 phút với các công cụ hỗ trợ báo cáo gồm bản in báo cáo, trình chiếu, bản vẽ, phim...
 • Người nhận xét sẽ đọc bản nhận xét, nêu câu hỏi.
 • Hội đồng gồm ít nhất 3 giám khảo. Các thành viên hội đồng, và toàn thể khán giả đều có quyền câu hỏi chất vấn.
 • Tác giả đè tài trả lời tất cả các câu hỏi.
 • Chủ tịch hội đồng kết luận về đề tài, công bố điểm tổng kết.
 • Tác giả nhận lại báo cáo toàn văn để sửa chữa theo yêu cầu của hội đồng nghiệm thu.
 • Nộp lại báo cáo bản in và bản điện tử; bản in để lưu cho sinh viên tham khảo. Bản điện tử dùng cho tham khảo và công tác tìm kiếm và kiểm tra lỗi vi phạm bản quyền.

Công bố kết qủa nghiên cứu

Nghiên cứu khoa học sau khi hoàn thành có thể được công bố tại

 • Hội nghị nghiên cứu khoa học;
 • Tập san chuyên ngành.

Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên là nơi tác giả công bố kết quả công trình. Tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học, các tác giả nộp báo cáo hội nghị ngắn, thường khoảng 5 trang.

Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

Cập nhật nội dung: 4/6/2012.

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Dimanche, 1 Avril, 2018 8:03 PM ]