Tìm trong An toàn Môi trường:
Kĩ năng

KĨ NĂNG HỌC TẬP THÀNH CÔNG

KĨ NĂNG > Kĩ nãng học tập

Trong trang này

Học tập - xã hội

Kĩ năng mềm

Kĩ năng học tập thành công

Ứng dụng trong các hoạt động học tập

Bài viết chọn lọc

Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

đầu trang

"Học là quá trình kéo dài suốt đời, không phải có tấm bằng nào đó cho dù là bằng tiến sĩ, là có thể cho rằng từ nay ta không cần học nữa. Học trong giai đoạn đi làm so với học khi còn ngồi trên ghế nhà trường sẽ là khó khăn gấp bội. Người học lúc đó có lắm mối lo toan, lại thiếu thời gian, sức lực và có khi cả tiền nữa." "Đời là một cuộc marathon đòi hỏi phải biết phân phối sức thật hợp lý để chạy đến đích cuối cùng cách xa mức xuất phát 42,195km. Về nhất trong 5km đầu cuộc chạy marathon thì... chưa là gì hết." (Hồ Thiệu Hùng, 2009)

"May mắn là sự chuẩn bị kĩ càng trước khi cơ hội đến". Vậy chuẩn bị đi thôi!

Phần này gồm các nội dung

 • Học tập trong mối quan hệ với xã hội
 • Tự lập
  • Các kĩ năng học tập thành công. Bạn làm gì để thi đậu, hay để đạt điểm cao trong các môn học? Làm bài kiểm tra như thế nào cho tốt? Tại sao bạn khác làm giống giống mình mà được điểm cao hơn mình? Không khó, nếu bạn biết các kĩ năng.
 • Ứng dụng trong các hoạt động học tập đòi hỏi tổng hợp các kĩ năng: thực tập, thiết kế đồ án, nghiên cứu khoa học, luận văn tốt nghiệp,

Kĩ năng mềm

Kĩ năng mềm cần thiết cho sinh viên và cá nhân ngày nay gồm

 1. Kĩ năng sử dụng ngoại ngữ
 2. Kĩ năng làm việc theo nhóm :: teamwork;
 3. Kĩ năng suy nghĩ và lí giải vấn đề một cách chuyên sâu;
 4. Kĩ năng thu thập, đánh giá, và xử lí thông tin; và
 5. Kĩ năng trình bày ý tưởng;

(Nguyễn Văn Tuấn, 2011)

Kĩ năng học tập thành công

Kĩ năng không có trong sách giáo khoa, mà mỗi người học được từ giao tiếp xã hội, truyền đạt từ thầy cô và trong các lớp tập huấn, thực hành ngoại khoá.

Phần này sẽ trình bày các kĩ năng cơ bản gồm

Tham khảo phương pháp học

Ứng dụng trong các hoạt động học tập

Các hoạt động học tập đòi hỏi tổng hợp các kĩ năng cuả sinh viên. Bạn biết áp dụng trong từng công việc sẽ đạt hiệu quả cao.

Bài viết chọn lọc

Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

 1. Hồ Thiệu Hùng. 2009. Về nhất 5km đầu cuộc thi marathon! Tuổi trẻ. 19/04/2009. Điạ chỉ truy cập: <http://www.tuoitre.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=311882&ChannelID=87>
 2. Nguyễn Văn Tuấn. 2011. Kĩ năng mềm cho sinh viên và nghiên cứu sinh: http://nguyenvantuan.net/education/3-edu/1356-ki-nang-mem-cho-sinh-vien-va-nghien-cuu-sinh

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

Cập nhật nội dung: 20/7/2011.

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Dimanche, 1 Avril, 2018 8:03 PM ]