Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

lUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

MÔI TRƯỜNG > KĨ NĂNG SINH VIÊN MÔI TRƯỜNG > Kĩ năng học tập ở đại học > Luận văn tốt nghiệp

Trong trang này

Quy trình thực hiện luận văn tốt nghiệp

Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

đầu trang

Viết bài: 10/10/2007. Cập nhật: 10/07/2009.

Khoá luận tốt nghiệp phản ánh kết quả học tập là một công trình nghiên cứu khoa học, nên đòi hỏi các yêu cầu:

 • Có ý nghĩa khoa học, ý nghĩa thực tiễn;
 • Số liệu và các nguồn trích dẫn phải chính xác và đáng tin cậy;
 • Văn phong mạch lạc, chuẩn xác;
 • Trình bày đúng quy định và thể hiện người viết có phương pháp nghiên cứu.

(Hoàng Văn Châu, 2008)

QUY TRÌNH THỰC HIỆN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Đăng kí đề tài

Tập hợp đề tài tốt nghiệp: do giáo viên và sinh viên đề xuất

 • Tên đề tài,
 • Đơn vị khảo sát để thực hiện đề tài: địa chỉ, người liên lạc.

Công bố danh sách đề tài - giáo viên hướng dẫn

Sinh viên đăng kí

 • chọn 2-3 đề tài theo thứ tự nguyện vọng
 • Trình bày các lí do lựa chọn

Khoa duyện và công bố danh sách sinh viên và đề tài cùng giáo viên hướng dẫn

Gặp giáo viên hướng dẫn

Sinh viên gặp giáo viên hướng dẫn

 • Đề nghị khoa cấp giấy giới thiệu đến cơ sở để thu thập số liệu, làm thẻ thư viện, liên hệ phòn thí nghiệm...
 • Thực hiên luận văn theo hướng dẫn của giáo viên.
 • Hướng dẫn viết luận văn tốt nghiệp

Sinh viên hoàn tất luận văn

 • Giáo viên hướng dẫn chấm điểm, nhận xét và kí tên trực tiếp vào bản luận văn của sinh viên.
 • Nộp ít nhất 4 bản cho văn phòng khoa để chuyển cho 1 người đọc nhận xét và 3 người trong hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp.

Nhận xét luận văn

Khoa lên danh sách người nhận xét cho luận văn tôt nghiệp

 • Người nhận xét chấm điểm, đề nghị sinh viên thực hiện làm rõ các nội dung trong luận văn, gíup người thực hiện hoàn thành các yêu cầu của một luận văn tốt nghiệp.
 • Sinh viên thực hiện gặp người nhận xét để trả lời các câu hỏi, nhận các hướng dẫn để sửa chữa, bổ sung nội dung theo yêu cầu của người nhận xét.
 • Sinh viên hoàn chỉnh luận văn trước khi bảo vệ. Nếu có sửa chữ bổ sung, phải làm lại toàn bộ các bản in và trình giáo viên hướng dẫn để có nhận xét, chữ kí xác nhận trước ngày bảo vệ đề tài.

Bảo vệ luận văn

Khoa lên lịch bảo vệ luận văn tốt nghiệp

 • Thông thường, hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp gồm ít nhất 3 thành viên, có thể có giáo viên hướng dẫn hay không, nhưng phải có người nhận xét (phản biện) của đề tài.
 • Sinh viên trình bài báo cáo trong khoảng 10 - 15 phút, và trả mời chất vấn trong vòng 15 phút.
 • Tất cả mọi người đều có thể đặt câu hỏi vói sinh viên để làm rõ nội dung sinh viên đã thực hiện,
 • Nếu có mặt của những người đã tham gia hay có biết về quá trình sinh viên thực hiện đề tài để xác nhận những phần việc sinh viên đã làm thì đề tài dễ được xác thực .

Khoa công bố điểm chấm luận văn tốt nghiệp

Sinh viên hoàn tất thủ tục chuẩn bị nhận bằng tốt nghiệp và tìm việc.

Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

 

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

 

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Jeudi, 3 Janvier, 2019 3:41 PM ]