Tìm trong An toàn Môi trường:
Kĩ năng

THỰC TẬP

MÔI TRƯỜNG > KĨ NĂNG > Kĩ năng học tập ở đại học > Thực tập

Trong trang này

Báo cáo thực tập

Cách chấm điểm

Đi thực tập

đầu trang

Đợt thực tập tốt nghiệp của sinh viên ngành Bảo hộ Lao động là cơ hội để sinh viên tiếp cận thực tế trước khi thực hiện luận văn tột nghiệp đại học.  Đợt thực tập này giúp sinh viên biết ứng dụng kiến thức đã học để khả sát, phân tích, đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động, công tác bảo hộ lao động tại một đơn vị sản xuất cụ thể, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp cải tiến.

Phần này giới thiệu

hon chong

Thu mẫu khí tại nhà máy xi măng Hòn Chông, Kiên Giang

Báo cáo thực tập

 • Viết báo cáo thực tập
 • Số lượng báo cáo thực tập tốt nghiệp: 04 bản
  • 01 bản sinh viên lưu để dùng khi bảo vệ thực tập tốt nghiệp (nếu có) và tham khảo khi làm luận văn tốt nghiệp
  • 01 bản nộp cho cơ sở sinh viên đến thực tập để lưu
  • 01 bản GVHD lưu để tham khảo
  • 01 bản nộp lại cho khoa để xác nhận điểm chấm của GVHD.
 • Bản báo cáo nộp cho khoa: đáp ứng những yêu cầu
  • Có chữ ký xác nhận của cơ sở sinh viên đến thực tập
  • Có điểm, chữ ký và nhận xét của GVHD.
  • Đóng bìa và quy cách trình bày theo yêu cầu chung của khoa

Cách chấm điểm

Các tiêu chí chấm điểm bài báo cáo thực tập của sinh viên gồm

 • Đúng yêu cầu của GVDH
 • Đề mục phù hợp yêu cầu, mục đích
 • Nội dung phù hợp với đề mục
 • Trình bày theo đúng hướng dẫn
 • Có nhận xét, đánh giá xác đánh về cơ sở, có dẫn chứng khoa học cụ thể.
 • Tổng hợp, phân tích tốt, có sáng tạo.

Đi thực tập

 • Sinh viên tự túc ăn uống và đi lại,
 • Làm việc theo phân công của nhà máy nơi bạn đến thực tập
 • Tuân theo các quy định kỉ muật và an toàn của nhà máy

Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

Cập nhật nội dung: 19/8/2012.

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Dimanche, 1 Avril, 2018 8:03 PM ]