Khoa học

TRẺ EM > Các lãnh vực học tập > Khoa học

Viết bài: 26/4/2016. Cập nhật: 7/8/2016.

Khoa học với trẻ nhỏ bắt đầu từ những thứ gần gũi nhất với trẻ. Bước đầu tiên là quan sát, mô tả sự vật, hiện tượng. Sau đó, người lớn đặt câu hỏi để trẻ bắt đầu có nhận xét, so sánh, làm thế nào, tại sao… Với trẻ nhỏ những thứ gây ấn tượng nhất là màu sắc, di chuyển, ảo thuật...

Các lãnh vực khoa học

Khi được chơi với những thứ đơn giản từ trước, tới cấp 1 thì trẻ dễ dàng hiểu và hấp thu các khái niệm khoa học.

Hoạt động thực hành khoa học cho trẻ em

Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo