PHÁT TRIỂN 5 GIÁC QUAN CHO TRẺ NHỎ

GIÁO DỤC > Phương pháp giáo dục > Phương pháp giáo dục Montessori > cảm quan

Trong trang này

 

Học với 5 giác quan

Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

Trần Minh Hải. An toàn Môi trường. http://envisafety.com

Viết bài: 26/4/2016. Cập nhật: 12/8/2016.

 

 

Học với 5 giác quan

Thính giác

Nghe

Thị giác

Nhìn

Xúc giác

Vị giác

Khứu giác

Liên kết chọn lọc

Học cụ về cảm quan :: Sensorial

Tự làm đồ chơi cho bé.

Tài liệu tham khảo