Ba cấp độ vâng lời

TRẺ EM > 0-6 tuổi > Ba cấp độ vâng lời

Viết bài: 26/4/2016. Cập nhật: 20/12/2016.

Sự vâng lời liên quan đến tâm lí sẵn sàng và thực tế khả năng hoàn thành công việc. Những việc ngoài khả năng lứa tuổi thì trẻ không thể vâng lời, không gọi là không vâng lời được. Trẻ chưa biết bò lết thì không thể gọi là không vâng lời khi yêu cầu trẻ đi đến nơi để lấy đồ chơi. 

Để vâng lời, trẻ phải phát triển ý chí mạnh mẽ trước. Ý chí là nền tảng, vâng lời là giai đoạn phát triển thứ hai. Trẻ có quyết định làm theo ý muốn của người khác thể hiện lòng kính trọng, sự thừa nhận tài năng của người đó – thứ khiến trẻ tự hào và hài lòng với bản thân. Trẻ ngưỡng mộ người nào thì trẻ có thể vâng lời người đó. Trẻ vâng lời có ý thức và do ý chí điều khiển. [1]

Trẻ vui vẻ sẽ dễ dàng hợp tác, vâng lời. Khi trẻ thoả mãn với những hoạt động phù hợp với nhu cầu của bản thân, trẻ sẽ tự nguyện vâng lời, nhưng đồng thời có hiểu biết và chỉ vâng lời người mà trẻ nể phục, chỉ làm việc mà trẻ cho là đúng. Vì vậy, người lớn chỉ làm việc đúng, trẻ sẽ hấp thu được điều này.

ba cấp độ vâng lời

Liên kết chọn lọc

Sách

Tài liệu tham khảo

  1. Maria Montessori. 1949. The absorbent mind. Trí tuệ hấp thu.

Bài liên quan