Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

BÀI TẬP KHÍ CÔNG

AN TOÀN LAO ĐỘNG > Sức khoẻ > Khí công > Bài tập khí công

Tác giả: Đỗ Đức Ngọc. Biên tập: Trần Minh Hải.

Viết bài: 6/1/2015. Cập nhật: 15/1/2015.

Các bài tập Khí công Y đạo (KCYĐ) bao gồm

  • Phần động công để tăng cường khí, khai mở thông các huyệt kỳ kinh bát mạch, củng cố tinh-khí-thần trên cơ sở vật chất,
  • Phần tĩnh công giúp tăng cường nội lực và phát triển tinh-khí-thần trên cơ sở tinh thần và tâm linh.

Phần động công có thể tập theo thứ tự của 35 bài tập thể dục khí công (tập theo hướng dẫn của băng video) sẽ giúp cho cơ thể khỏe mạnh, bệnh tật mau khỏi, sức khỏe mau được phục hồi.

Video bài tập động công và tĩnh công

Bài viết chung về các bài tập

Bài tập tương ứng với từng bệnh

Lỗi khi tập khí công y đạo

Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

 

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Dimanche, 1 Avril, 2018 8:16 PM ]