Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

KĨ THUẬT VIẾT TIẾNG ANH :: Writing english

NGÔN NGỮ > Tiếng Anh > Viết

Trần Minh Hải.

Viết bài: 31/7/2011. Cập nhật: 26/2/2016.

Phần này hướng dẫn kĩ thuật viết tiếng Anh cho người mới bắt đầu đến viết luận. Ở đây có hướng dẫn viết theo từng chủ đề và cung cấp các liên kết chọn lọc để tự học.

Kĩ thuật viết

Nguyên tắc chung khi tôi viết tiếng Anh

  • Tôi luôn có thể dùng từ điển và sách tham khảo về ngữ pháp, chính tả... mỗi khi viết. Không phải trong phòng thi, cứ dùng đi, dùng nhiều sẽ nhớ. Chỗ nào còn nghi ngờ, chưa tìm ra thông tin xác minh, đánh dấu lại để truy tìm thông tin.
  • Đọc lại và kiểm tra những chỗ nghi ngờ, sửa sai. Nhấn mạnh những chỗ tôi thường sai.
  • Viết lại bài viết . Giờ thì tôi nhớ chút ít những gì hay bị sai. Những lỗi sai, gặp lại nhiều hơn những gì tôi đã viết đúng ngay từ đầu, sẽ thuộc nhanh.
  • Bài viết đã hoàn chỉnh, tôi đánh dấu các ý chính cuả bài. Và tôi vẫn nên giữ dàn ý kèm với bài viết. Dàn ý mới là cái bạn đọc và nhớ. Bài viết chỉ là sản phẩm cuả luyện tập thôi.

Kĩ thuật viết câu

Tìm ý viết luận

Các cách viết nhấn mạnh trong tiếng Anh

Viết theo chủ đề

Viết thư

Viết lí lịch

Viết luận

Cover letter

Personal Statement

Cover letter for journal

Học cách đọc bài văn mẫu

Kinh nghiệm

Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

 

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

 

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Samedi, 12 Novembre, 2016 11:24 PM ]