Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

TIẾNG ANH :: ENGLISH LANGUAGE

NGÔN NGỮ > Tiếng Anh

Sinh viên môi trường tiếp xúc hàng ngày với thông tin, khoa học kĩ thuật và công nghệ. Do đó, tiếng Anh chuyên ngành là không thể thiếu trong hành trang vào đời của người kĩ sư tương lai.

Mục tiêu chính học tiếng Anh chuyên ngành môi trường là có thể đọc được sách chuyên môn bằng tiếng Anh để tham khảo tài liệu làm đồ án môn học, thực hiện luận văn tốt nghiệp và phục vụ cho công việc của người kĩ sư môi trường trong tương lai. Ngoài ra, trau giồi các kĩ năng ngôn ngữ (đọc, viết, nghe, nói, dịch thuật) phục vụ giao tiếp là rất thiết thực.

Phần này trình bày các bài học tổng hợp về từ vựng môi trường, giới thiệu các từ điển chuyên ngành, và liên kết chọn lọc để tham khảo. Ngữ pháp tiếng Anh là phần quan trọng được viết dành cho sinh viên môi trường.

Trái đất tròn. Bạn ước mơ được đi khắp nơi trên thế giới này. Bạn có thể làm việc với người nước ngoài. Bạn có thể là đại diện của công ty đa quốc gia... Có rất nhiều nước nói tiếng Anh. Học tiếng Anh từ giờ, không bao giờ muộn, chẳng bao giờ thừa.

Phương pháp học tiếng Anh hiệu quả

Chứng chỉ tiếng anh

TOEIC.

Liên kết chọn lọc

Vai trò của tiếng Anh trong khoa học

Sử dụng tiếng Anh trong khoa học

Tài liệu tham khảo

  1. Nguyễn Quốc Hùng. 2011. http://www.youtube.com/watch?v=t2YLAI8DMJE

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.  

Viết bài: 16/1/2011. Cập nhật: 18/1/2014.


[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Samedi, 12 Novembre, 2016 11:24 PM ]