Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

VIẾT TIẾNG PHÁP

NGÔN NGỮ > TIẾNG PHÁP > Viết

Trong trang này

Kĩ thuật viết

Viết thư tiếng Pháp

Mẫu câu thường dùng

Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

Trần Minh Hải.

Viết bài: 15/7/2011. Cập nhật : 6/9/2016.

Kĩ thuật viết tiếng Pháp

Bước 1. Học từ câu mẫu.

Bước 2. Viết về chính mình,

Bước 3. Viết mô tả về mọi người, sự vật hiện tượng xung quanh,

Bước 4. Viết đoạn văn,

Bước 5. Viết luận.

Câu mẫu

Học từ câu mẫu là học cách viết của những câu có sẵn trong tài liệu học tập.

  • Chép lại câu có sẵn.
  • Phân tích chủ ngữ, động từ (vị ngữ).
  • Học từ vựng tối thiểu, chỉ học từ khoá.
  • Học cách dùng động từ: nghĩa, đi kèm với tính từ, danh từ, giới từ nào...
  • Nguồn câu chuẩn tiếng Pháp
    • Đề thi tiếng Pháp cấp thấp nhất hạng A1.1 hay A1 có những câu viết đơn giản và phù hợp nhất với người mới bắt đầu học viết tiếng Pháp.

Viết căn bản

Đặt câu

  • Động từ, cách dùng động từ trong đặt câu.

Viết mô tả hoạt động sống hằng ngày

Viết mô tả bức hình

Học cách viết câu căn bản qua các cách dịch.

Giới thiệu bản thân

Văn miêu tả

  • Miêu tả người
  • Miêu tả hoạt động hằng ngày của chính mình

Chủ đề viết

Viết tóm tắt

Viết luận

Viết thư

Viết báo cáo


Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.
[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Mercredi, 30 Novembre, 2016 4:15 PM ]