Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

GRAMMAIRE ::: NGỮ PHÁP TIẾNG PHÁP

NGOAỊ NGỮ > TIẾNG PHÁP > Ngữ pháp

Các từ loại

Các mệnh đề và mẫu câu tiếng Pháp

Bài kiểm tra thử để xếp lớp của các trường dạy tiếng Pháp

Sách tra cứu ngữ pháp tiếng Pháp đầy đủ, dễ hiểu nhất

  • Bescherelle 1. La Conjugaison 12000 verbes. ::: Chia động từ tiếng Pháp.
  • Bescherelle 2. L'Orthographe pour tous. ::: Chính tả tiếng Pháp.
  • Bescherelle 3. La Grammaire pour tous. ::: Ngữ pháp tiếng Pháp.

Sách này phải mua, không có bản trực tuyến, không miễn phí, rất phổ biến tại Pháp, phát hành hằng năm như từ điển.

Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

Cập nhật nội dung: 16/12/2010.


[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Vendredi, 7 Novembre, 2014 4:07 PM ]