Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

TỪ VỰNG TIẾNG PHÁP - VOCABULAIRE

TIẾNG PHÁP ::: FRANCAIS > Từ vựngTrần Minh Hải. An toàn Môi trường. http://envisafety.com/

Viết bài: 10/7/2011. Cập nhật: 2/3/2013.

Làm sao nhớ được từ mới? Tôi cứ mở tập, tra từ điển khi làm bài tập; cứ sử dụng ngay từ mới biết. Một lần không nhớ, lần thứ hai gặp lại thấy quen, lần thứ ba thấy đã gặp rồi mà không nhớ nghĩa, lần thứ tư thì rõ ràng là quen lắm, lần thứ năm đoán được nghĩa chút ít, nhưng chưa chắc đúng,... lần thứ mười gặp lại thì nó cũ xì! Ồ nó đã vào đầu từ lúc nào. Tự học, tôi không sợ thầy cô la mắng! Tôi nhớ đúng những từ tôi thường gặp mà thôi để cái đầu thư thái. Có người nói, muốn nhớ cái mới phải học cách quên cái thừa.

Sách tra cứu từ vựng tiếng Pháp

  • Claire Miquel. Communication progressive du Français. Niveau débutant. ISBN: 9782090333060. CLE International. 2004. Sách học từ vựng và giao tiếp tiếng Pháp rất dễ hiểu, dễ học, thực tế.
  • Claire Miquel. Communication progressive du Français. Niveau Intermédiare. ISBN: 9782090333060. CLE International.
  • Le Robert & Nathan. Vocabulaire Les guides.
  • Jean-Claude ROLLAND, Jacqueline PICOCHE. 2013. VOCALIRE. Có so sánh các từ nghịc nghĩa, gần nghĩa.

Từ vựng tiếng Pháp tổng hợp theo chủ đề

  • Chào hỏi
  • Mô tả người
  • Số đếm...

Gốc từ Latinh và Hy lạp trong tiếng Pháp ::: LES RADICAUX ISSUS DU GREC ET DU LATIN

Từ thế kỉ thứ XVI, Tiếng Pháp đã mượn các gốc từ La Tinh và Hy Lạp để xây dựng từ khoa học và từ thông dụng.

Xem thêm: Nguyễn Hy Hậu. Gốc từ Hi lạp và La-tinh trong Hệ thống Thuật ngữ Pháp - Anh"

 

Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.
[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Lundi, 24 Août, 2015 11:54 AM ]