Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

Tiếng pháp :: Français

NGÔN NGỮ > Tiếng Pháp > Tiếng Pháp

Trần Minh Hải. An toàn Môi trường.

Viết bài: 30/12/2008. Cập nhật: 10/1/2017.

HỌC TIẾNG PHÁP

Nhà văn Thuận nói " Tiếng Việt là một ngôn ngữ giàu âm thanh, hình ảnh, đa nghĩa và rất gần với thơ. Tiếng Pháp là ngôn ngữ của triết học, khoa học, phân tích, đòi hỏi chính xác gần như tuyệt đối ". (PHONG ĐIỆP, 2009). Hãy cùng cảm nhận!

Tiếng pháp? Có nhiều từ tiếng Việt có nguồn gốc từ tiếng Pháp. Hơn nữa, nhiều nước trên thế giới nói tiếng Pháp và công nhận tiếng Pháp là ngôn ngữ chính thức. Biết tiếng Pháp bạn có thể giao tiếp với thế giới rộng hơn.

Phần Tiếng Pháp này giới thiệu các bài học tiếng Pháp và về cuộc sống tại Pháp

Tài liệu tham khảo

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.


[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Vendredi, 13 Juillet, 2018 9:10 AM ]