Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

LIÊN KẾT HỌC TIẾNG PHÁP :: LEARNING FRENCH ONLINE

Học ngoại ngữ > Tiếng Pháp > Liên kết chọn lọc

Trong trang này

Học tiếng Pháp trực tuyến

Dành cho người mới bắt đầu

Chính tả

Ngữ âm

Ngữ pháp

Viết

DỊch thuật

Liên hệ với giáo viên Việt dạy tiếng Pháp

 

 

đầu trangTrần Minh Hải. An toàn Môi trường. http://envisafety.com/

Viết bài: 20/7/2011. Cập nhật: 10/3/2016.

Tiếng Pháp cho trẻ em

Phương pháp tự học tiếng Pháp

Học tiếng Pháp trực tuyến

Học bằng tiếng Việt

Diễn đàn

Tuy nhiên phải thận trọng với việc phát âm vì các bài viết mang tính cá nhân, và phát âm thường là theo âm tiếng Việt.

Dành cho người mới bắt đầu, học bằng tiếng Pháp

Tiếng Pháp dành cho người nhập cư

Tiếng Pháp

Blog

Sách

Giáo viên dạy tiếng Pháp

Chính tả :::

Lexique

Ngữ âm ::: PHONETIQUE

Ngữ pháp ::: Grammaire

  • Chia động từ ::: Conjugaison
  • Ngữ pháp chung

Viết

  • Thư từ:
  • Xin việc

Nghe

Correcteur

Học tiếng Pháp bằng tiếng Anh

Học các kĩ năng bằng tiếng Pháp

Học sinh phổ thông

Dịch thuật

Sách

Biên dịch Anh - Pháp, Pháp - Anh

Tham khảo

Argot et verlan

 

Học tiếng Pháp tại Pháp

Liên hệ với giáo viên Việt dạy tiếng Pháp

Sách miễn phí

Cơ quan về ngôn ngữ tiếng Pháp

Việc làm tiếng Pháp

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Dimanche, 1 Avril, 2018 8:17 PM ]