Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

NGỮ PHÁP TIẾNG VIỆT

NGÔN NGỮ > TIẾNG VIỆT > Ngữ pháp

Trong phần này

Các lỗi thường gặp

Các lỗi thường gặp trong báo cáo khoa học

Quy tắc ngữ pháp tiếng Việt

Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

đầu trang

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

Cập nhật: 23/11/2011. Viết bài: 17/2/2011.

Câu tiếng Việt cần có chủ ngữ và vị ngữ.

Các lỗi thường gặp

Phủ định của phủ định

"Cấm không đổ rác nơi đây!"

Tài liệu tham khảo

Các lỗi thường gặp trong báo cáo khoa học

Thiếu chủ ngữ, vị ngữ

Căn cứ điều 14, điều 15 của luật hoá chất của quốc hội khoá XII kỳ họp thứ hai, số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007. Chúng tôi sẽ tiến hành hướng dẫn sản xuất, kinh doanh đối với các loại hoá chất sau: [...]

Nhận xét: câu thứ nhất thiếu chủ ngữ và vị ngữ, chỉ mới có trạng ngữ "căn cứ...". Để sưả sai, bạn chỉ ghép câu thứ hai vào câu thứ nhất ở trên để tạo thành một câu hoàn chỉnh, không có dấu chấm câu ở giữa.

Tuy nhiên, trong các báo cáo của cơ quan chức năng vẫn chưa thống kê được khối lượng chất thải nguy hại phát sinh từ các hộ gia đình với các sản phẩm như: sơn, pin, chất tẩy rửa nhà tắm, dung môi, thuốc uống theo toa bác sĩ, sơn, keo, … luôn tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khoẻ con người, nếu không được sử dụng, lưu trữ và thải bỏ đúng cách.

Nhận xét: câu có động từ "thống kê" nhưng lại thiếu chủ ngữ .

Từ nhu cầu thực tế trên, đòi hỏi phải có một nghiên cứu khoa học nhằm đánh giá toàn diện hiện trạng của vấn đề này , từ đó có những biệp pháp quản lý chât thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình nhằm phòng ngừa và ngăn chặn các tác hại của việc thải bỏ chất thải nguy hại chung với rác thải sinh hoạt như hiện nay.

Nhận xét: "đánh giá toàn diện hiện trạng của vấn đề này" là vấn đề gì cụ thể? Đây là câu quan trọng nhất cuả phần mở đầu, là câu nêu đề tài, nhưng câu thiếu chủ ngữ, quá dài, không làm nổi bật đề tài, không có tên đề tài.

Dùng hai từ đồng nghiã trong một câu

Giảm thiểu tối đa [...]

Nhận xét: Giảm thiểu có nghĩa là đưa đến tối thiểu, hay giảm tối đa.

Nhằm đánh giá hiện trạng quản lý CTNH có nguồn gốc sinh hoạt hiện nay, chúng tôi đã tiến hành khảo sát với các đối tượng [...]

Nhận xét: câu có 2 từ trùng nghiã : "hiện trạng", "hiện nay".

 

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Samedi, 12 Novembre, 2016 11:24 PM ]