Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

PRONUNCIATION :: PHÁT ÂM

NGÔN NGỮ > Tiếng Việt > Phát âm

Trong trang này

Hệ thống âm vị

Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

đầu trang

Trần Minh Hải

Viết bài: 23/11/2011. Cập nhật: 15/10/2016.

 

Hệ thống âm vị

  • Tiếng Việt có 23 âm vị là phụ âm. 
  • Tiếng Việt có 16 âm vị là nguyên âm (trong đó có 13 nguyên âm đơn, 3 nguyên âm đôi) và 2 âm vị là bán nguyên âm
    • [r] (alveolar trill) Tongue tip rests loosely against back of alveolar ridge; start a powerful pulmonic pressure so that airstream can cause tongue tip to vibrate. E.g. Spanish "perro" dog. Try voiceless first; try fast repetitions of "ta da ta ta ta da". (http://teaching.ncl.ac.uk/ipa/consonants-pulmonic.html)

 

Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

 

 

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

 

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Samedi, 12 Novembre, 2016 11:24 PM ]