Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

TRUYỀN THÔNG

TIẾNG VIỆT > Truyền thông >

Trong trang này

Nhận thức truyền thông

Truyền thông khoa học

Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

Đầu trang


 

Trần Minh Hải. An toàn Môi trường. http://envisafety.com

Viết bài: 2/6/2012. Cập nhật: 11/2/2014.

Nhận thức truyền thông

Nhận thức truyền thông :: Media Literacy giúp bạn tận dụng các phương tiện truyền thông mà không lệ thuộc vào chúng.

Ảnh hưởng của truyền thông

Truyền thông không phản ánh đúng thực tế xã hội. Nó chỉ nói được một góc nhìn, không tổng thể. Người đọc báo hay xem TV dễ bị ảnh hưởng bởi truyền thông thiển cận và thiên vị đó. Chính vì vậy tôi cần đọc nhiều, đọc sách để có tầm nhìn rộng hơn, sâu hơn.

Tôi thích đọc những bài có lí do và dẫn chứng rõ ràng hơn. Vừa đọc vừa học.

Nạn nhân của truyền thông

Hiện tượng Flappy Bird của Nguyễn Hà Đông.

Nghệ thuật sử dụng ngôn từ

Tin tức

Quảng cáo

Truyền thông thực chứng

Truyền thông khoa học

Trả lời phỏng vấn

Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

 

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Samedi, 12 Novembre, 2016 11:24 PM ]