Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

tiẾNG VIỆT

NGOẠI NGỮ > Tiếng VIỆT >

Trang HỌC TIẾNG VIỆT nhằm hai mục đích chính

  • Tiếng Việt cơ bản: dành cho người nước ngoài học tiếng Việt để giao tiếp :: Learning Vietnamese for foreigners. Khi đạt trình độ khá hơn, bạn có thể học tiếng Việt nâng cao.
  • Tiếng Việt nâng cao: giúp bạn học cách sử dụng tiếng Việt thành thạo để nâng cao năng lực truyền đạt trong học tập và công việc sau này, giúp có được đánh giá cao với báo cáo cuả mình.

Là người Việt, chúng nên sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp nói và viết. Dù là nước nói tiếng Anh, các gia đình thường có từ điển tiếng Anh. Các nước cũng phát triển rất mạnh các hoạt động hướng dẫn viết, sưả lỗi tiếng Anh cho người nói tiếng Anh. Trên mạng thông tin toàn cầu, có rất nhiều giới thiệu dịch vụ nhận xét và hướng dẫn sửa lỗi tiếng Anh. Trong trường đại học, có cả trung tâm ngôn ngữ dành cho sinh viên nước ngoài và sinh viên bản điạ học và họ có dịch vụ sưả lỗi tiếng Anh miễn phí.

Còn tiếng Việt ở Việt Nam thì không thấy có các hoạt động này. Học hết phổ thông, học sinh thực sự rời bỏ việc trau giồi tiếng mẹ đẻ. Môn học Tiếng Việt thực hành ở các trường đại học lặp lại kiến thức ngữ pháp, chính tả cuả phổ thông, mà chưa đủ rèn kĩ năng viết báo cáo khoa học, văn bản khoa học cho sinh viên, các nhà quản lí, nhà hoạt động xã hội, kĩ sư tương lai. Các thông tin về hướng dẫn sử dụng tiếng việt có rất ít trên mạng. Một vài trang về ngôn ngữ đưa thông tin chuyên sâu về nghiên cứu tiếng Việt, mà chưa phải là hướng dẫn sử dụng. Chúng ta thiếu mảng hướng dẫn sử dụng tiếng Việt cho người Việt. Tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ, mọi người cần có thông tin để học hỏi mọi lúc, mọi nơi, không phải trả tiền và đến trường. Trang học tiếng Việt giúp bạn có kĩ năng sử dụng tiếng Việt thành thục để tạo ra những bài báo cáo khoa học, văn bản khoa học thuyết phục nhất.

Trang HỌC TIẾNG VIỆT gồm các phần

Tiếng việt cơ bản

Tiếng Việt nâng cao

 

Liên kết chọn lọc

TIếng Việt thuần khiết

Tài liệu tham khảo

  1. Hoàng Thị Tuyền Linh. Một số vấn đề về ngữ nghĩa học và từ điển học.< http://thuvienkhoahoc.com/tusach/
    M%E1%BB%99t_s%E1%BB%91_v%E1%BA%A5n_%C4%91%E1%BB%81_v%E1%BB%81_ng%E1%BB%AF_
    ngh%C4%A9a_h%E1%BB%8Dc_v%C3%A0_t%E1%BB%AB_%C4%91i%E1%BB%83n_h%E1%BB%8Dc
    >

© Tác giả: Trần Minh Hải. An toàn Môi trường. http://environment-safety.com/Languages/

Cập nhật nội dung: 16/9/2012.

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Samedi, 12 Novembre, 2016 11:24 PM ]