Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

tỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT > Tiếng Việt thực hành > Từ điển tiếng Việt

Trong phần này

Cấu trúc từ điển

Các loại từ điển

Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

Trần Minh Hải. An toàn Môi trường. http://envisafety.com

Viết bài: 13/9/2009. Cập nhật: 21/12/2012.

Ngay cả người Việt Nam, khi gặp từ lạ hay không rõ cách viết, cách dùng bạn cũng nên tra từ điển để hiểu nghĩa thấu đáo, tìm được cách đặt câu cho đúng ngữ pháp và chính tả.

Cấu trúc của từ điển

Các mục từ trong một quyển từ điển được sắp xếp theo một trật tự bảng chữ cái nhất định. Mỗi mục từ gồm có hai phần đề mục và thông tin.

Các loại từ điển

 • Từ điển bách khoa: cung cấp những kiến thức về đối tượng từ ngữ biểu thị
 • Từ điển ngôn ngữ: cung cấp kiến thức về chính các đơn vị từ ngữ;
  • Từ điển song ngữ
  • Từ điển đơn ngữ.
   • Từ điển giải thích: định nghiã, giải thích ý nghĩa từ ngữ được miêu tả;
   • Từ điển chuyên biệt: cung cấp thông tin chính tả, đồng nghĩa, trái nghĩa, đồng âm, ...
  (Hoàng Thị Tuyền Linh, ).

Các từ điển tiếng Việt trực tuyến

Từ điển chuyên biệt

Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

 1. Hoàng Thị Tuyền Linh. Một số vấn đề về ngữ nghĩa học và từ điển học.< http://thuvienkhoahoc.com/tusach/
  M%E1%BB%99t_s%E1%BB%91_v%E1%BA%A5n_%C4%91%E1%BB%81_v%E1%BB%81_ng%E1%BB%AF_
  ngh%C4%A9a_h%E1%BB%8Dc_v%C3%A0_t%E1%BB%AB_%C4%91i%E1%BB%83n_h%E1%BB%8Dc
  >
© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

 

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Samedi, 12 Novembre, 2016 11:24 PM ]