Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

NGÔN NGỮ

NGÔN NGỮ

Trần Minh Hải.

Viết bài: 2/9/2008. Cập nhật: 28/8/2016.

Phần này giới thiệu tài liệu học ngôn ngữ đời thường và chuyên ngành môi trường dùng cho công việc chuyên môn. Mỗi ngôn ngữ gồm các bài học giao tiếp, từ vựng, ngữ pháp, hướng dẫn chọn và sử dụng từ điển, viết, giới thiệu các liên kết hữu ích để tự học ngoại ngữ.

Tiếng Việt? Là người Việt, bạn vẫn cần học tiếng Việt không chỉ để viết đúng chính tả, ngữ pháp mà còn nâng cáo giá trị bài viết, bài phát biểu cuả mình, đặc biệt trong báo cáo tốt nghiệp đại học, cao đẳng hay trong thuyết phục, tranh luận khi làm việc và quảng cáo sản phẩm.

Các nội dung được giới thiệu ở đây gồm:

Cách học ngoại ngữ

Học phát âm

Học nói

 • Sid. 2013. 5 techniques to speak any language | Sid Efromovich | TEDxUpperEastSide. https://www.youtube.com/watch?v=-WLHr1_EVtQ
  • Phạm lỗi
  • Không đọc một từ bằng mặt chữ vì chữ viết không nói được cách đọc.
  • Tìm người sửa lỗi và luyện tập với bạn
  • Sử dụng ngôn ngữ mới
  • Tìm người nói thành thạo ngôn ngữ mà bạn muốn học
 • How to learn any language in six months | Chris Lonsdale | TEDxLingnanUniversity. https://www.youtube.com/watch?v=d0yGdNEWdn0. Học ngôn ngữ mà liên quan tới chính mình, công việc của mình đang làm, sử dụng ngay lập tức ngôn ngữ đang học, khi hiểu được thông điệp bạn học được ngôn ngữ, hiểu từ vựng là chìa khoá, tinh thần thoải mái.

Chào Việt Nam :: Hello Vietnam ::: Bonjour Vietnam : Cảm xúc của người con ở xa Tổ quốc. Quỳnh Anh trong universalmusic.fr . Hình ảnh Quỳnh Anh


Học ngoại ngữ

Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

 

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Samedi, 12 Novembre, 2016 11:24 PM ]