PHÁP LUẬT AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

PHÁP LUẬT >

Trang PHÁP LUẬT AN TOÀN MÔI TRƯỜNG hiện đang xây dựng. Dự án bắt đầu từ tháng 3/2009, dựa trên phần pháp luật cuả đề tài An toàn Hoá chất thực hiện từ tháng 9/2005.

Website đầu tiên cuả Việt Nam hệ thống thông tin hướng dẫn pháp luật về an toàn môi trường.

Luật hoá chất, luật Bảo vệ Môi trường, luật Lao động đã ra đời. Các văn bản dưới luật rất phức tạp. Quản lí thực tế phân tán theo ứng dụng. Hơn nữa, ngôn ngữ trong pháp luật có nhiều thuật ngữ chuyên môn, không dễ hiểu. Luật sư hiểu được ngôn ngữ luật mà không thông hiểu hết về kĩ thuật và bản chất hoá chất, lao động... Người áp dụng rất khó khăn, phải nhờ đến luật sư và cả chuyên gia về chuyên ngành. Trang PHÁP LUẬT AN TOÀN MÔI TRƯỜNG nhằm mục tiêu chính là phổ biến kiến thức rộng rãi trong nhân dân và hướng dẫn thực hiện đúng luật.

Nội dung trang Pháp luật An toàn Môi trường gồm

 • TIN TỨC: Bản tin chọn lọc về pháp luật quản lý hoá chất, an toàn, môi trường, gồm các bài viết, bài bình luận cuả luật sư, nhà quản lí, nhà báo nói về vụ việc có số liệu minh hoạ, có trích dẫn văn bản pháp quy nhằm nâng cao kiến thức về pháp luật, và cách hiểu pháp luật.
 • Kiến thức pháp luật: kiến thức, phụ lục
 • Thuật ngữ: Thuật ngữ trong văn bản pháp quy là nguyên nhân gây nhiều tranh cãi vì cách hiểu không đúng, không thống nhất. Vì vậy Trang thuật ngữ giúp người đọc hiểu đúng từng từ, từng ngữ đã được định nghiã trong văn bản để áp dụng đúng pháp luật.
  • thuật ngữ,
  • chữ viết tắt
 • Danh mục văn bản pháp quy về an toàn môi trường : Thống kê danh mục và hướng dẫn tải toàn văn các văn bản pháp quy về
  • Môi trường
  • Hoá chất
  • An toàn
 • Hướng dẫn pháp luật.
  • Môi trường
  • Hoá chất
  • An toàn
 • Quy chuẩn, tiêu chuẩn
  • Môi trường
  • Hoá chất
  • An toàn
 • Liên kết chọn lọc

Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

Cập nhật nội dung: 7/4/2010.