Tìm trong An toàn Môi trường:
Kĩ năng

KỸ NĂNG LÀM VIỆC

KĨ NĂNG > Kĩ năng làm việc

Thành công

Để thành công, bạn cần có ước mơ, làm công việc mà bạn đam mê (yêu thích thôi chưa đủ), làm việc cật lực (chăm chỉ thôi chưa đủ),

4 năng lực cơ bản để làm việc

  • Năng lực tư duy: tư duy tích cực,
  • Năng lực hành động: khả năng tổ chức thực hiện công việc hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện thực tiễn phức tạp;
  • Năng lực quan hệ, giao tiếp, thuyết phục, lãnh đạo, làm việc với người khác;
  • Năng lực học tập, tiếp thu, đổi mới, sáng tạo, phát triển.

(Diệp Văn Sơn. 2010)

Các kĩ năng mềm

Các kĩ năng để làm việc hiệu quả

Truyền thông

Kĩ năng lãnh đạo

Các tình huống khó khăn trong thời gian làm việc


Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

  1. Diệp Văn Sơn. 2010. Công chức và bằng cấp. Điạ chỉ truy cập: http://tuoitre.vn/Tuoi-tre-cuoi-tuan/396493/Cong-chuc-va-bang-cap.html.
© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

 

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Lundi, 29 Août, 2016 4:05 PM ]