Tìm trong An toàn Môi trường:
Kĩ năng

SỐNG KHOẺ

KĨ NĂNG > Tự tin > Sống khoẻ >


Trần Minh Hải. An toàn Môi trường.

Viết bài: 15/11/2014. Cập nhật: 25/11/2014.

Chúng ta cần gì để sống khoẻ?

Cân nặng chiều cao

  • Chỉ số cân bằng - chiều cao IBM. Chỉ số IMC tính theo công thức IMC = khối lượng / (chiều cao)²

    Trong đó : BMI tính bằng kg/m²; Khối lượng tính bằng kg, Chiều cao tính bằng cm.

  • Ước tính lượng mỡ. Body Fat Percentage Calculator. https://www.freedieting.com/tools/body_fat_calculator.htm
    • Nam : lượng mỡ phù hợp là 18-24%
    • Nữ : 25-31%

Hoạt động hằng ngày

Vận động

Vệ sinh

Là phụ nữ

Thích ứng với thời tiết

Trời lạnh

Trời nắng

Thải độc

Chữa bệnh

Nghiện

Du lịch

 

Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.


[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Dimanche, 1 Avril, 2018 8:03 PM ]