Tìm trong An toàn Môi trường:
Kĩ năng

TỰ TIN

KĨ NĂNG > Tự tin


Trần Minh Hải. An toàn Môi trường.

Viết bài: 2/9/2011. Cập nhật: 9/2/2016.

Tự tin lan toả sức sống của mình sang cho mọi người.

Tôi

Trí tuệ cảm xúc EQ

Kiểm soát cảm xúc của mình, hiểu cảm xúc của người khác, giao tiếp trong xã hội

 

Giao tiếp

  • Khen chê, nói chuyện trước đám đông, ... Giao tiếp

Tâm lí

  • Giải toả oan ức, tức giận
  • Tổn thương, trầm cảm...
  • Tâm lí

Làm đẹp

Trang phục

  • Kích cỡ trang phục
  • Chọn trang phục thep dáng người...
  • Trang phục

 

Khéo tay

Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

  1. Hiền Hương. 2010. Thử giải mã “hiện tượng” âm nhạc mang tên Uyên Linh: http://dantri.com.vn/c728/s728-445678/thu-giai-ma-hien-tuong-am-nhac-mang-ten-uyen-linh.htm
  2. Nguyễn Thị Từ Huy. 2011. 5% người này sẽ tiếp tục làm thay đổi thế giới? : http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/dien-dan/52206/5--nguoi-nay-se-tiep-tuc-lam-thay-doi-the-gioi-.html

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.
[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Dimanche, 1 Avril, 2018 8:03 PM ]