Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

Thạc sĩ TRẦN MINH HẢI

 

tmhai

LIÊN HỆ

Gửi e-mail đến hai@envisafety.com


QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

  • Công ty TNHH. COFRAVIE,
  • Khoa Môi trường và Bảo hộ Lao động, trường đại học Tôn Đức Thắng.
  • Khoa Công nghệ Môi trường, đại học Nông lâm TPHCM,
  • Khoa Môi trường, trường đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM
  • Trường cao đẳng Công nghệ và Quản trị Kinh doanh TPHCM,
  • Dự án VIE 96 - 023 do UNDP tài trợ về nâng cao năng lực quản lý môi trường tại TPHCM.
  • Khoa Công nghệ Hoá học và Dầu khí, trường đại học Bách khoa, đại học Quốc gia TPHCM.
  • Phòng Giám sát và Khống chế Ô nhiễm Không khí, Trung tâm Bảo vệ Môi trường, Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo vệ Môi trường.

Dự án đã thực hiện

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

Cập nhật: 21/6/2012.

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Dimanche, 1 Avril, 2018 8:15 PM ]