NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

MÔI TRƯỜNG > Tầm nhìn > Nghiên cứu khoa học

Trang Nghiên cứu khoa học giới thiệu về các nội dung

Vai trò của nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học có vai trò rất lớn trong đời sống khoa học kĩ thuật và xã hội. Kết quả nghiên cứu khoa học không chỉ mang lại lợi ích về mặt khoa học, học thuật mà còn có giá trị lớn trong đời sống xã hội.

Phát triển khoa học

Kết quả nghiên cứu khoa học sau khi được kiểm nghiệm trở thành tri thức khoa học của thế giới góp phần phát triền khoa học.

Cơ sở khoa học để sản xuất

Cơ sở khoa học để ra quyết định trong quản lí

Kết quả của nghiên cứu khoa học là cơ sở khoa học để ra quyết định. Chính sách phải dựa vào bằng chứng. Để có bằng chứng, cần phải làm nghiên cứu khoa học.

Liên kết chọn lọc

Chứng từ khoa học tại toà án

Kết quả của nghiên cứu khoa học là bằng chứng trong các vấn đề tranh chấp, vụ kiện tại toà án. "Một dữ liệu sau khi công bố trên một tập san khoa học có thể xem là một chứng từ khoa học.  Chứng từ khoa học có thể sử dụng trong các phiên tòa để đi đến một phán quyết." (Nguyễn Văn Tuấn, 2010)

Các trường hợp cụ thể như vụ kiện về chất độc màu da cam của VIệt Nam với các công ty Mĩ, vụ chanh chấp chủ quyền quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa giữa Việt Nam - Trung Quốc và các nước khác.

 • Vụ kiện về chất độc màu da cam của VIệt Nam với các công ty Mĩ,

Trong vụ kiện chất độc da cam, phía nguyên đơn (Việt Nam) thiếu hẳn những chứng từ khoa học và không thuyết phục được tòa án. 

 • Vụ chanh chấp chủ quyền quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa giữa Việt Nam - Trung Quốc và các nước khác.

Trong vấn đề biển Đông, chúng ta có nhiều dữ liệu lịch sử, có nhiều chứng cứ thực tế, nhưng chúng ta chưa trình bày các chứng từ đó một cách có hệ thống cho cộng đồng khoa học thế giới (diễn đàn khoa học quốc tế).  Chúng ta thiếu các công trình nghiên cứu, các bài viết mang tính học thuật, bằng tiếng Anh trên các tập san quốc tế. Đây là một thiệt thòi của phía Việt Nam.

Đối với cộng đồng khoa học quốc tế, những bài báo trên báo đại chúng hay các tạp chí của Việt Nam không phải là chứng từ khoa học vì chưa qua bình duyệt.  Những công trình nghiên cứu mà chúng ta cần có là những công trình nghiên cứu mới, cho ra ý tưởng mới, hay là cách diễn giải mới.  Nghiên cứu khoa thực sự dựa trên bằng chứng, không phải là nêu ý kiến cảm tính. Những yêu cầu như vậy đòi hỏi phải có nghiên cứu nghiêm chỉnh, phải có học thuật, phải có chuyên môn, chứ không thể là cứ thỉnh thoảng chúng ta lại trưng bày ra một bằng chứng từ thế kỷ 19 hay 18 rồi nói đây là bằng chứng cho thấy chúng ta có chủ quyền trên hai hòn đảo này.  Đó cũng là một cách diễn giải, nhưng đã là khoa học, thì chúng ta phải trình bày một cách diễn giải khác.  Tức là đặt ra một cách diễn giải, rồi bác bỏ cách diễn giải đó, để chứng mình rằng cách diễn giải về chủ quyền của mình là đúng. (Nguyễn Văn Tuấn, 2010)

Liên kết chọn lọc

Khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng

nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học là gì?

Nghiên cứu khoa học đưa ra bằng chứng khoa học để ứng dụng trong cuộc sống, không phải là đưa ra các kết luận cảm tính.

Hiện trạng nghiên cứu khoa học ở Việt Nam

Phương pháp định lượng trong nghiên cứu khoa học xã hội

Các tiêu chuẩn và đạo đức trong nghiên cứu khoa học

Đo lường nghiên cứu khoa học

Đo lường nghiên cứu khoa học của quốc gia

Đánh giá nhà khoa học và công trình nghiên cứu

Đo lường nghiên cứu khoa học của một đại học

Công bố kết quả nghiên cứu khoa học

 • Đăng bài báo khoa học
 • Công bố kết quả nghiên cứu khoa học
 • Rút lại bài báo khoa học :: retraction
 • Công bố nckh

Sai sót trong nghiên cứu

 • Đạo văn
 • Gian dối trong khoa học

Tài trợ nghiên cứu khoa học

Tranh luận khoa học

Quyết định có nên tranh luận hay không tuỳ thuộc vào 4 câu hỏi:

 • người tranh luận có xứng đáng hay có vai vế để mình tốn thì giờ hay không;
 • diễn đàn tranh luận có xứng đáng để mình quan tâm hay không;
 • có một điểm gì để tranh luận hay không; và
 • điểm tranh luận có đóng góp gì cho học thuật hay không.

Nếu câu trả lời là không thì không nên tốn thì giờ.

NGuyễn Văn Tuấn. 2013. http://www.facebook.com/drtuannguyen/posts/109778135873055

Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

Cập nhật nội dung: 14/12/2012.