Tìm trong An toàn Môi trường:
Môi trường

TRANG TIN ĐIỆN TỬ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

ATMT > Về website An toàn Môi trường

Trần Minh Hải.

Viết bài: 30/12/2004. Cập nhật: 4/11/2014.

Địa chỉ trên mạng: http://envisafety.com

Tôi là thạc sĩ Trần Minh Hải. Đây là nơi chia sẻ những bài học mà tôi học được về

 • Tầm nhìn,
 • Kĩ năng,
 • An toàn,
 • Môi trường,
 • Ngôn ngữ,
 • ...

Website An toàn Môi trường được xây dựng từ năm 2003 ban đầu là các bài giảng môi trường của tôi. Sau này, website được bổ sung những mảng thông tin chủ yếu là những bài học không có trong nhà trường gồm

bach khoa toan thu ve moi truong

http://envsafety.com/Courses/

Môi trường gồm những bài học có thể được dùng cho nhiều môn học ở đại học.

Nội dung gồm các chuyên đề sau

 1. Cảm hứng khoa học: truyện khoa học, các nhà khoa học, truyện vui môi trường, khám phá khoa học
 2. Khoa học môi trường: trái đất, sinh học, ô nhiễm: chất lượng môi trường và nguồn gốc, bản chất của ô nhiễm môi trường, các vấn đề môi trường toàn cầu ...
 3. Sản xuất và môi trường: quá trình thiết bị, quy trình sản xuất, sản xuất sạch hơn,...
 4. Kĩ thuật môi trường: công nghệ xử lí ô nhiễm, tận dụng chất thải, kinh tế kĩ thuật...
 5. Quản lí môi trường: luật pháp, tiêu chuẩn môi trường...
 6. Kĩ năng dành cho sinh viên môi trường:Kĩ năng sống hạnh phúc, Kĩ năng học tập ở đại học, Đồ án môn học, Thực tập, Luận văn tốt nghiệp, Nghiên cứu - triển khai, Kĩ năng của người kĩ sư
 7. Kiến thức bổ trợ: Hoá, vật lí, toán, công nghệ thông tin, ngoại ngữ. 

Trang các liên kết dành cho học sinh

tu dien moi truong

https://envisafety.com/
Languages/Dictionary/default.html

Từ điển Môi trường Anh - VIệt, Việt - Anh miễn phí, tra trực tiếp trên mạng.

Từ điển hình ảnh kĩ thuật Việt - Anh tra trực tuyến miễn phí đầu tiên dành cho kĩ sư môi trường

Trong từ điển này các từ gia đình (động từ, danh từ, tính từ, trạng từ) được bố trí trong một trang và có liên kết đến các từ liên quan, gần nghĩa, đồng nghĩa, trái nghĩa, từ hay nhầm lẫn... nhằm thuận tiện tham khảo chéo mà không phải nhập từ mới để tra cứu. Các thuật ngữ có giải thích và minh hoạ bằng hình ảnh và ví dụ.

Các bài học từ vựng theo các chủ đề liên quan đến các ngành khoa học kĩ thuật gồm :

 1. Trái đất,
 2. Sinh học,
 3. Hoá học,
 4. Môi trường,
 5. Sức khoẻ,
 6. An toàn,
 7. Vật lí,
 8. Toán,
 9. Kĩ thuật
 10. Kinh tế,
 11. Giáo dục,
 12. Xã hội,
 13. Nghệ thuật,
 14. Thể thao,
 15. Sinh hoạt hằng ngày,

an toan hoa chat

https://envisafety.com/Chemsafety/

An toàn Hoá chất: cung cấp thông tin an toàn trong dử dụng, lưu trữ, thải bỏ đối với các loại hoá chất và sản phẩm chứa hoá chất. Nội dung gồm các chuyên đề sau

 1. Hoá chất dân dụng
 2. Hoá chất nông nghiệp
 3. Hoá chất công nghiệp
 4. Chất nguy hại
 5. Thông tin hoá chất
 6. Pháp luật
 7. Sản xuất hoá chất

https://envisafety.com/Esh/

An toàn Lao động cung cấp các thông tin an toàn trong lao động tại cơ sở sản xuất hay sinh hoạt dân dụng hàng ngày. Nội dung gồm các chủ đề sau

 1. Kĩ năng sinh tồn
 2. Ứng cứu khẩn cấp
 3. Trong gia đình
 4. Trong sản xuất
 5. Thiết kế bảo vệ người lao động :: ergonomics
 6. Sức khoẻ
 7. Quản lí về an toàn

© Trần Minh Hải. An toàn Môi trường :: http://envisafety.com.

 

[ Quay lại ] [ Đầu trang ] [ Tải lên mạng: Lundi, 27 Juillet, 2020 10:28 PM ]