Trang tin An toàn Môi trường

ATMT > Về tôi

Viết bài: 30/12/2004. Cập nhật: 25/10/20120.

Tôi

Tôi là Trần Minh Hải, có bằng kĩ sư Hóa chất tại trường đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh và bằng thạc sĩ Kĩ thuật Môi trường tại Viện Môi trường và Tài nguyên, thuộc đại học Quốc gia TPHCM.

Website An toàn Môi trường

Tôi đã lập nên website https://envisafety.com này từ năm 2003 để thông báo chương trình, bài giảng và bài học về kĩ năng cho học trò. Về sau, tôi dùng nơi này để ghi chép lại những bài học về phát triển bản thân và cuộc sống mà không được học ở trường. Các bài viết được xắp xếp thành các mục sau:

Liên hệ

Liên hệ với tôi bằng e-mail "tmhai" tại website này "envisafety.com"