Trang chủ Từ khoá Tầm nhìn
Từ khóa:

tầm nhìn

Tầm nhìn Đại sứ

Đại sứ phải có tầm nhìn đủ rộng thay vì cận cảnh như mẹ bỉm.