Hiểu về trẻ em

Hiểu trẻ em bằng cách quan sát

Ba cấp độ vâng lời

Sự vâng lời liên quan đến tâm lí sẵn sàng và thực tế khả năng hoàn thành công việc. Những việc ngoài khả năng lứa tuổi thì trẻ...

Hiểu về sự phát triển thể chất và tâm lí của trẻ em theo lứa tuổi

 • Sự phát triển thể chất – tâm lí theo lứa tuổi
 • Trẻ em 0-6 tuổi:
  • Sự phát triển trí tuệ ở trẻ nhỏ,
  • Nhu cầu sống còn,
  • Cách trẻ 1-2 tuổi suy nghĩ và cảm nhận,
  • Cách trẻ 2-3 tuổi suy nghĩ và cảm nhận,
  • Trẻ 1-3 tuổi,
  • Dấu hiệu nói lên sự thành công tối thiểu của một trẻ 1-6 tuổi
  • Ba cấp độ vâng lời,
  • Sự hình thành ý chí,
  • Làm sao giúp trẻ vâng lời,
 • Trẻ em 6-12 tuổi
 • Trẻ em 12-18 tuổi: tuổi thiếu niên (teen): Nói chuyện về giới tính và tình dục với teen
 • Sự phát triển giác quan
 • Sự phát triển vận động
 • Kĩ năng sống
 • Sự phát triển cảm xúc
 • Kĩ năng sống hoà hợp
 • Kĩ năng quan hệ xã hội
 • Sự phát triển ngôn ngữ

Trẻ em - Chủ đề

Giáo dục - Hòa bình

304FansLike
0SubscribersSubscribe
Mon jeu préféré : Tamashido AvancéTamashido - la voie des billes

An toàn Môi trường