Dành cho cha mẹ

Bài học ba bước (3) – đặc điểm, ý nghĩa, ứng dụng

Bài học ba bước Từ gọi tên đến bài học ba bước Chú ý khi thực hiện Đặc điểm, ý nghĩa và ứng dụng ...
Trải nghiệm làm mẹ, tui ghi lại các bài học để làm cha mẹ qua các chủ đề sau.

 • Vai trò của cha mẹ đối với con cái
 • Làm mẹ,
 • Làm cha
 • Yêu thương
 • Dành cho con
 • Chuẩn bị sinh em
 • Nói chuyện với con
 • Chơi với con
 • Làm bạn với con
 • Các vấn đề thực tế
  • Quy tắc trong gia đình
  • Hành vi

Là tui, Minh Hải cập nhật ngày 10/4/2021

Trẻ em - Chủ đề

Giáo dục - Hòa bình

304FansLike
0SubscribersSubscribe
Mon jeu préféré : Tamashido AvancéTamashido - la voie des billes

An toàn Môi trường