Trang chủ Từ khoá Chấp nhận
Từ khóa:

chấp nhận

Thay đổi người khác

Tôn trọng là để cho người ta là chính họ, chấp nhận họ bao gồm cả tốt và xấu. Quan sát những cặp đôi...