Môi trường

Kiến thức và kĩ năng về an toàn và môi trường - những điều không được học ở trường.

La chenille qui fait des trous

La chenille qui fait des trous. Cuốn sách này hay ở chỗ: 

  • Từ vựng phổ thông, câu cú ngắn gọn dễ hiểu phù hợp trình độ trẻ nhỏ. 
  • Từ vựng về các loại thực phẩm phổ biến nhất, bé nào cũng biết. 
  • Giới thiệu con số từ 1 tới 10.
  • Giới thiệu các ngày trong tuần. 
  • Giới thiệu sự biến đổi từ trứng thành con sâu rồi mới thành con bướm. Trẻ sẽ hiểu hơn về thiên nhiên, quan sát thiên nhiên kĩ hơn... 

Các trò chơi với sách... (xem tiếp)

Cập nhật nội dung: 13/9/2020.