An toàn Môi trường

Kiến thức và kĩ năng về an toàn và môi trường - những điều không được học ở trường.

ba cấp độ vâng lời

Sự vâng lời liên quan đến tâm lí sẵn sàng và thực tế khả năng hoàn thành công việc. Những việc ngoài khả năng lứa tuổi của trẻ thì trẻ không thể vâng lời, không gọi là không vâng lời được. Trẻ chưa biết bò lết thì không thể gọi là không vâng lời khi yêu cầu trẻ đi đến nơi để lấy đồ chơi. 

Ở cấp độ 3, trẻ đã phát triển một mức độ tôn trọng bản thân. Điều đó khiến trẻ tôn trọng quyền lợi và nhu cầu của người khác.

(xem tiếp)

Noi sao cho tre chiu nghe, nghe sao cho tre chiu noi

Cuốn này giải thích tại sao có người nói con nghe và hiếm khi phải nổi cáu, có người thì mệt với con mình. Yêu thương thôi chưa đủ phải có phương pháp đúng. Cuốn sách nói trực tiếp về cách dạy con theo cách tiếp cận về khía cạnh tâm lí. Cuốn này được viết như giáo trình, có các bài học, lí luận, ví dụ cụ thể, từ mức độ thấp tới cao. Có cả các giải pháp mà các nhà tư vấn tâm lí sử dụng áp dụng cho việc cha mẹ nói chuyện với con cái để tránh xung đột căng thẳng. Cuốn này nói về giải pháp thực hiện thường xuyên cho kết quả bền vững, chứ không phải những thủ thuật mang hiệu quả tức thời. 

Đọc sách toàn văn mới có giải thích diễn biến tâm lí, hoàn cảnh áp dụng và hiệu quả của từng phương pháp. Cuốn này hay ở những nghiên cứu và thực nghiệm của các tác giả, chứ không chỉ là các bài học giáo điều. Giá trị của nó ở những phần bình luận về những câu chuyện thực tế phía sau các phương pháp. (xem tiếp)

La chenille qui fait des trous

La chenille qui fait des trous. Cuốn sách này hay ở chỗ: 

  • Từ vựng phổ thông, câu cú ngắn gọn dễ hiểu phù hợp trình độ trẻ nhỏ. 
  • Từ vựng về các loại thực phẩm phổ biến nhất, bé nào cũng biết. 
  • Giới thiệu con số từ 1 tới 10.
  • Giới thiệu các ngày trong tuần. 
  • Giới thiệu sự biến đổi từ trứng thành con sâu rồi mới thành con bướm. Trẻ sẽ hiểu hơn về thiên nhiên, quan sát thiên nhiên kĩ hơn... 

Các trò chơi với sách... (xem tiếp)

Cách mạng giáo dục 1918-1939

Vào năm 1918, khi chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, trẻ em đang được dạy để trở thành chiến binh dũng cảm, có lòng yêu nước,... phải hi sinh vì tổ quốc, phải vâng lời. Các nhà giáo dục, bác sĩ, nhà tâm lí học... đã nhìn ra vấn đề: phải xây dựng một thế hệ tương lai không tạo ra chiến tranh nữa. Họ là Rudolf Steiner, Maria Montessori, Célestin Freinet, Alexander S. Neill, Ovide Decroly, Paul Geheeb, Janusz Korczak,...

Cập nhật: 4/10/2020.