Trang chủ Từ khoá Montessori
Từ khóa:

Montessori

Bài học ba bước (3) – đặc điểm, ý nghĩa, ứng dụng

Bài học ba bước Từ gọi tên đến bài học ba bước Chú ý khi thực hiện Đặc điểm, ý nghĩa và ứng dụng ...

Bài học ba bước để rèn luyện trí nhớ

Bài học ba bước của Montessori là phương pháp giúp trẻ ghi nhớ từ vựng bền vững, tạo một công cụ để diễn tả bản thân, đi tới độc lập và phát triển cảm xúc hài hòa. Phần này mô tả bài học ba bước, các đặc điểm khi thực hiện bài học, vai trò của phụ huynh và người lớn.

Bài học ba bước (2) – Chú ý khi thực hiện

Bài học ba bước Từ gọi tên đến bài học ba bước Chú ý khi thực hiện Đặc điểm, ý nghĩa và ứng dụng ...

Đọc “Bí ẩn tuổi thơ” của Maria Montessori

“Bí ẩn tuổi thơ” của Maria Montessori mô tả các quan sát và lí luận để bà có thể tìm ra quy luật phát...

Maria Montessori (1870-1952)

Cuộc đời của Maria Montessori mô tả sự phát triển phương pháp giáo dục dựa trên cơ sở tâm lí trẻ em. Học vấn Maria Montessori...