ATMT Giới thiệu

Giới thiệu

Đây là nơi lưu trữ các quan sát, các bài học của tôi từ khi bắt đầu đi học tới giờ.

Đây là tôi, Trần Minh Hải. Tôi đã lập một website từ năm 2003. Sau nhiều lần đổi tên, đổi chỗ, hiện tại website trình bày ở địa chỉ https://envisafety.com/.

Ban đầu, tôi dùng trang này để thông báo chương trình môn học, đăng các bài giảng, bài tập cho môn học và bài học về kĩ năng cho sinh viên ngành Kĩ thuật Môi trường. Về sau, tôi dùng nơi này để ghi chép những bài học về phát triển bản thân và những kiến thức cho cuộc sống mà không được học ở trường.

Trong khi đăng bài mới, web hiện nay đang chép lại các bài từ trang web cũ sang trang mới. 

Website phát triển các nội dung sau

  • Trẻ em: hiểu về trẻ em; phát triển giác quan, cảm xúc, vận động, ngôn ngữ; khoa học với trẻ em; phương pháp giáo dục; dành cho cha mẹ;
  • Khoa học: sinh học, hóa học, địa lí, lịch sử, vật lí, toán;
  • Kĩ năng: tự tin, là chính mình, đam mê; gia đình hạnh phúc; học tập suốt đời; tầm nhìn; làm việc;
  • Môi trường: khoa học môi trường, kĩ thuật môi trường, sản xuất và môi trường, quản lí môi trường;
  • Hóa chất: hóa chất dân dụng, hóa chất nông nghiệp, hóa chất công nghiệp, hóa chất nguy hại, thông tin hóa chất;
  • Sống khỏe: kĩ năng sinh tồn, sơ cứu, an toàn trong hoạt động hằng ngày, an toàn trong sản xuất, thói quen sống khỏe, sức khỏe – bệnh tật;
  • Pháp luật: thuật ngữ, kiến thức pháp luật, văn bản phát quy, hướng dẫn thực hiện;
  • Ngôn ngữ: học ngoại ngữ, tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp;

Cập nhật: 25/10/2020

Bài mới

Chủ đề

Lưu trữ theo thời gian

Tamashido AvancéTamashido - la voie des billes