Trang chủ Từ khoá 0-6 tuổi
Từ khóa:

0-6 tuổi

Bài học ba bước (3) – đặc điểm, ý nghĩa, ứng dụng

Bài học ba bước Từ gọi tên đến bài học ba bước Chú ý khi thực hiện Đặc điểm, ý nghĩa và ứng dụng ...

Bài học ba bước để rèn luyện trí nhớ

Bài học ba bước của Montessori là phương pháp giúp trẻ ghi nhớ từ vựng bền vững, tạo một công cụ để diễn tả bản thân, đi tới độc lập và phát triển cảm xúc hài hòa. Phần này mô tả bài học ba bước, các đặc điểm khi thực hiện bài học, vai trò của phụ huynh và người lớn.

Bài học ba bước (2) – Chú ý khi thực hiện

Bài học ba bước Từ gọi tên đến bài học ba bước Chú ý khi thực hiện Đặc điểm, ý nghĩa và ứng dụng ...

Quy trình làm mẫu – thực hành dành cho trẻ 0 – 6 tuổi (Montessori)

Các đặc điểm của quy trình làm mẫu - thực hành dành cho trẻ 0 – 6 tuổi theo phương pháp Montessori

Ba cấp độ vâng lời

Sự vâng lời liên quan đến tâm lí sẵn sàng và thực tế khả năng hoàn thành công việc. Những việc ngoài khả năng lứa tuổi thì trẻ...

Đọc truyện Chú sâu háu ăn

Truyện chú sâu háu ăn La chenille qui fait des trous. Cuốn sách này hay ở chỗ: Từ vựng phổ thông, câu cú ngắn gọn...