Trang chủ Từ khoá Thực hành
Từ khóa:

thực hành

Từ đâu có hành động anh hùng?

Hành động anh hùng không phải do hoàn cảnh tạo ra, mà là con người có tâm tốt sẵn từ trước đó. Gieo một...