Trang chủ Từ khoá Nói chuyện với con
Từ khóa:

nói chuyện với con

Sách “Nói sao cho trẻ chịu nghe, nghe sao cho trẻ chịu nói” của Adele Faber, Elaine Mazlish

Sách nói về phương pháp nói chuyện dựa vào tâm lí để giao tiếp được với con cái trong các hoàn cảnh phổ biến như trẻ có cảm xúc mạnh, giúp trẻ hợp tác không phải dùng hình phạt, sống thật mà không phải diễn kịch...