Bài lưu trữ tháng April, 2018

Trải nghiệm hiến máu ở Việt Nam và ở Pháp

Một đứa gầy gò, lúc nào cũng khoảng 40 cân kể cả bao bì, được học trò khuyến cáo « hiến máu đi cô, vui...

An toàn Môi trường

1,785FansLike
0SubscribersSubscribe
Mon jeu préféré : Tamashido AvancéTamashido - la voie des billes