Bài lưu trữ tháng August, 2020

Xét nghiệm huyết thanh ::: test sérologique

Xét nghiệm huyết thanh tìm kháng thể chống virus SARS-CoV-2, tại sao không xét nghiệm kháng thể cho toàn dân, người ta được bảo vệ bởi kháng thể trong bao lâu...

Xét nghiệm COVID-19

Xét nghiệm virus và xét nghiệm tìm kháng thể đối với COVID-19, thời điểm thực hiện và các ứng dụng...

An toàn Môi trường

1,785FansLike
0SubscribersSubscribe
Mon jeu préféré : Tamashido AvancéTamashido - la voie des billes