Bài lưu trữ tháng April, 2021

Chờ đợi ở sân bay

Trên hình là một trong những lần những đứa trẻ phải lê lết ở sân bay. Mọi người đổ mắt vào hai anh em....

Bớt một cái túi nhựa

Thắt dây treo để khỏi phải dùng túi nhựa

An toàn Môi trường

1,785FansLike
0SubscribersSubscribe
Mon jeu préféré : Tamashido AvancéTamashido - la voie des billes