ATMT Tiêu biểu

Bài tiêu biểu

Ba mức độ ngôn ngữ

Ngôn ngữ có ba mức độ: phổ thông, chuẩn mực, tinh tế. Ngôn ngữ trong trường học phải ở mức từ chuẩn mực tới tinh tế..

Bài mới nhất

An toàn Môi trường

1,785FansLike
0SubscribersSubscribe
Mon jeu préféré : Tamashido AvancéTamashido - la voie des billes

Giáo dục - Hòa bình

304FansLike
0SubscribersSubscribe
Quintex, la cuisine cubique