Bài lưu trữ tháng June, 2015

Sách “Nói sao cho trẻ chịu nghe, nghe sao cho trẻ chịu nói” của Adele Faber, Elaine Mazlish

Sách nói về phương pháp nói chuyện dựa vào tâm lí để giao tiếp được với con cái trong các hoàn cảnh phổ biến như trẻ có cảm xúc mạnh, giúp trẻ hợp tác không phải dùng hình phạt, sống thật mà không phải diễn kịch...

Người hoàn hảo

Biểu hiện, cuộc sống, ảnh hưởng của người hoàn hảo, và cách ứng xử với người hoàn hảo

An toàn Môi trường

1,785FansLike
0SubscribersSubscribe
Mon jeu préféré : Tamashido AvancéTamashido - la voie des billes