ATMT Ngôn ngữ Bài thi TCF Quốc tịch ::: TCF NAF

Bài thi TCF Quốc tịch ::: TCF NAF

Trần Minh Hải,

,

Tiếng Pháp dành cho người xin quốc tịch Pháp có tên tiếng Pháp là TCF pour l’accès à la nationalité française (ANF).

Hồ sơ xin quốc tịch nộp từ ngày 1/4/2020 cần nộp chứng chỉ tiếng Pháp trình độ B1 ở cả 4 kĩ năng nghe nói đọc viết thay vì chỉ phần nghe và nói như trước đây. 4 épreuves obligatoires (compréhension orale, compréhension écrite, expression écrite et expression orale)

Cấu trúc bài thi

Bài thi TCF ANF gồm

 • Nghe hiểu : 29 câu, 25 phút
 • Đọc hiểu : 29 câu, 25 phút
 • Viết : 3 bài, 30 phút
 • Nói : 3 bài, 10 phút (chỉ tính thời gian thí sinh nói, không kể thời gian giới thiệu, thí sinh hỏi để hiểu đúng đề thi)

Thời gian tổng cộng là 1giờ 50 phút

Bài thi mẫu ::: Exemples des épreuves https://www.france-education-international.fr/tcf-anf

Bài thi viết

 • Tâche 1 : 30-60 từ. Mô tả một người (hay nhóm người), một địa điểm, một vật với một người khác trong một tin nhắn ngắn khi trả lời câu hỏi đưa ra bởi người khác (bạn bè, …) hay theo yêu cầu đề bài.
 • Tâche 2 : 40-90 từ. Viết một bài về hoạt động hằng ngày cho một hay nhiều người.
 • Tâche 3 : 40-90 từ. Đưa ra quan điểm của cá nhân về một địa điểm, một vật hay một người (một nhóm người) cho một hay nhiều người khác.

 Đặc điểm

Bài thi TCF ANF có các đặc điểm sau

 • Bài thi ngắn hơn so với TCF TP.
 • Chỉ có 4 kĩ năng nghe nói đọc viết, không có phần Structure.
 • Bài thi TCF ANF chỉ tính điểm tới B2 tối đa. Bảng điểm không có thang trình độ C1, C2. Làm bài viết điểm cao vẫn chỉ đánh giá tới B2 là tối đa, không được đánh giá đạt C1.
 • Kết quả có trong 15 ngày (3 tuần) nếu thi trên giấy, 10 ngày nếu thi trên máy tính, không kể cuối tuần và ngày lễ.
 • Kết quả thi có giá trị 2 năm.
 • Được thi lại sau bài thi trước 30 ngày.
 • Dùng được cho việc xin quốc tịch nếu đạt B1 tất cả 4 kĩ năng, đi làm, đi học, di cư tới Canada (Québec).

Chấm điểm

 • Bài thi đạt yêu cầu là mỗi kĩ năng (cả 4 kĩ năng) tối thiểu đạt mức B1.
 • Bài thi đạt B1
  • Nói: 6 /20;
  • Viết: 6/20;

Các bài thi khác có thể thay thế TCF ANF

 • TCF Carte de Résident, hay
 • TCF Tout Public có bổ sung bài thi expression écrite và expression orale, hay
 • TCF Québec avec les 4 épreuves, hay
 • TCF Canada.

Tài liệu tham khảo

Là tui, Minh Hải đã cập nhật ngày 26/4/2021.

Hướng dẫn trích dẫn và phát hành lại bài viết và hình ảnh của An toàn Môi trường

Bài liên quan

Ngôn ngữ - Chủ đề

Ngôn ngữ - Bài mới

Mon jeu préféré : Tamashido AvancéTamashido - la voie des billes

An toàn Môi trường

An toàn Môi trường

1,785FansLike
0SubscribersSubscribe