ATMT Ngôn ngữ Học thi tiếng Pháp

Học thi tiếng Pháp

Trần Minh Hải,

,

Chọn sách luyện thi đúng loại chứng chỉ hay bằng mình sẽ thi. Những sách này có đề thi mẫu và bài tập cũng đúng theo kiểu đề thi, dành cho người học chuẩn bị thi. Đặc biệt loại sách này có phần đáp án sẽ giải thích cách chọn câu trả lời đúng, các tiêu chí để chấm điểm. Nhờ vậy người học biết được kĩ thuật làm bài.

Phần nghe hiểu

 • Nghe để làm bài chỉ nghe 1 lần (TCF) hay 2 lần (DELF) theo đúng yêu cầu của đề bài (tùy bài thi) để làm bài thi thử, xác định điểm đạt được.
 • Sau đó, nghe lại nhiều lần để lấy được hết ý chính.
 • Viết lại những ý chính để trả lời được câu hỏi.
 • Viết lại những ý chính của bài nghe, kể cả những ý mà không có câu hỏi.

Đọc hiểu

• Làm bài đọc với đúng thời gian yêu cầu của đề thi để xác định điểm, chỗ yếu cần đầu tư, có kĩ năng làm bài tính giờ.
• Đọc nhiều bài cùng chủ đề để có ý, có từ vựng về một chủ đề.

Viết

 • Viết dàn ý cho tất cả các đề thi mình biết, hoặc viết dàn ý vài bài trong mỗi chủ đề.
 • Viết vài bài hoàn chỉnh cho mỗi chủ đề.

Nói

 • Nói lại những gì xảy ra trong ngày, sự kiện ấn tượng nhất. Miêu tả, nêu cảm xúc, đánh giá
 • Mỗi chủ đề xã hội và đời thường, tự viết ra và nói lại ý kiến của mình.

Hỗ trợ cho việc đọc, nói và viết

 • Nghe và đọc khoảng 5 bài bài về cùng một chủ đề.
 • Viết tóm tắt ý chính của tác giả các bài nghe và bài đọc
 • Viết lại bài theo quan điểm của mình về chủ đề đó.

Phần quan trọng nhất khi làm bài ôn thi là sửa bài. Dẫu cho biết đáp an cũng cần phải biết tại sao chọn câu trả lời này là đúng. Như vậy là phương pháp học một hiểu mười, làm một câu hiểu được các câu khác cùng nguyên tắc.

Là tui, Minh Hải đã cập nhật ngày 25/4/2021

Hướng dẫn trích dẫn và phát hành lại bài viết và hình ảnh của An toàn Môi trường

Bài liên quan

Ngôn ngữ - Chủ đề

Ngôn ngữ - Bài mới

Mon jeu préféré : Tamashido AvancéTamashido - la voie des billes

An toàn Môi trường

An toàn Môi trường

1,785FansLike
0SubscribersSubscribe