ATMT Trẻ em Các phương pháp giáo dục Cách mạng giáo dục 1918-1939

Cách mạng giáo dục 1918-1939

Trần Minh Hải,

Vào năm 1918, khi chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, trẻ em đang được dạy để trở thành chiến binh dũng cảm, có lòng yêu nước,… phải hi sinh vì tổ quốc, phải vâng lời.

Các nhà giáo dục, bác sĩ, nhà tâm lí học… đã nhìn ra vấn đề: phải xây dựng một thế hệ tương lai không tạo ra chiến tranh nữa. Họ là Rudolf Steiner, Maria Montessori, Célestin Freinet, Alexander S. Neill, Ovide Decroly, Paul Geheeb, Janusz Korczak, mỗi người sáng tạo phương pháp giáo dục riêng. Nhà giáo dục Thuỵ Điển, Adolphe Ferrière, tập hợp liên minh quốc tế về nền giáo dục mới. Các lớp học thực nghiệm phương pháp mới ra đời từ những năm đầu 1900 ở khắp châu Âu. Các hội nghị bàn về nền giáo dục mới đã thảo luật về triết lí giáo dục, phương pháp giáo dục. Giáo dục không giám sát và không trừng phạt, giúp trẻ hạnh phúc để trở thành người trưởng thành tốt hơn… Ở châu Âu, những cải cách giáo dục mang tính cách mạng từ những năm đầu thế kỉ XX quan tâm đến việc trẻ em tự lập, trường học cho trẻ nam và nữ chung, học bằng giác quan, tiếp xúc với thiên nhiên và thể thao, khoả thân…

Tuy nhiên, các quan niệm bất đồng cũng xuất hiện: nên giáo dục cho tầng lớp xuất chúng hay giáo dục đại trà, để cho trẻ tự to hay áp dụng kỉ luật, học theo chương trình hay không. Giấc mơ trường học mới thất bại vì tư tưởng độc tài nổi lên vào những năm 1930. Cuộc đấu tranh cho sự tiến bộ của loài người đã hình thành và thất bại do những hệ tư tưởng của thế kỉ XX, nhưng đã để lại di sản còn tới ngày nay.

Bài viết là bản lược dịch theo phim tài liệu Cách mạng Giáo dục 1918-1939 ::: Révolution école 1918-1939 của Joanna Grudzinsk chiếu trên kênh truyền hình Arte của Pháp.

Liên kết chọn lọc

Tài liệu tham khảo

  1. Bản gốc phim Révolution école (1918-1939) của Arte – TV theo tài liệu của Joanna Grudzinska.  https://www.youtube.com/watch?v=tkQRNF-0W7o  (đã hết thời hạn công chiếu) https://boutique.arte.tv/detail/revolution_ecole_1918_1939 (bán DVD)
  2. Révolution école 1918-1939). Un film de Joanna Grudzinska. http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/48746_1 Giới thiệu phim.
  3. Ligue internationale pour l’éducation nouvelle. https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligue_internationale_pour_l%27éducation_nouvelle

Cập nhật: 4/4/2018.

Hướng dẫn trích dẫn hay phát hành lại bài viết và hình ảnh của An toàn Môi trường

Bài liên quan

Trẻ em - Chủ đề

Trẻ em - Bài mới

Giáo dục vì hòa bình

304FansLike
0SubscribersSubscribe
Mon jeu préféré : Tamashido AvancéTamashido - la voie des billes

An toàn Môi trường